Πλέγμα Α.Ε.

ανακαμψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000.000€»

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 και αναμένονται οι σχετικές προσκλήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0 » Στόχος του προγράμματος  είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών …

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000.000€» Διαβάστε Περισσότερα »

Πράσινος Αγροτουρισμός

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο υποέργο Πράσινος Αγροτουρισμός,  για τον Οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται ΕΝΙΣΧΥΣΗ  σε ποσοστό μέχρι 50% Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000€ Δικαιούχοι Δράσης Α)  Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, στις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Β) ΥΠΟ σύσταση Νομικά Πρόσωπα …

Πράσινος Αγροτουρισμός Διαβάστε Περισσότερα »

Εκσυγχρονισμός Πρωτογενούς Τομέα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο υποέργο Εκσυγχρονισμός Πρωτογενούς Τομέα,  για τον Οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται ΕΝΙΣΧΥΣΗ  σε ποσοστό μέχρι 50% Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 100.000.000€ Δικαιούχοι Δράσης Α) Ομάδες Παραγωγών (ν.4384/2016), οργανώσεις παραγωγών (ν.4384/2016) και αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), …

Εκσυγχρονισμός Πρωτογενούς Τομέα Διαβάστε Περισσότερα »

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο υποέργο Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων,  για τον Οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται ΕΝΙΣΧΥΣΗ  σε ποσοστό μέχρι 55% Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που πληρούν μια …

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων Διαβάστε Περισσότερα »

stock photo 5

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Βασικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί ο μετασχηματισμός της οικονομίας, αλλά και της χώρας ευρύτερα σε μια νέα εποχή. Ουσιαστικά, επιδιώκετε να υπάρξει αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και παραγωγικό μοντέλο, καθώς και προς ένα αποτελεσματικό ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με περιορισμένη παραοικονομία, …

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) Διαβάστε Περισσότερα »

Μετάβαση στο περιεχόμενο