Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων για:

  • Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων (HACCP)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015) Συστημάτων (ISO-27001)
  • Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ISO 45001: 2015)
  • Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001:2013) και συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR
  • Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301:2012)
  • Διαχειριστική Επάρκεια Φορέων Δημοσίου Χαρακτήρα