Οργάνωση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Έργων

  • Σχεδιασμός – Οργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων (Business Reengineering)
  • Υλοποίηση και Διαχείριση έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
  • Εκπόνηση Business Plan
  • Εκπόνηση Sales & Marketing Plan
  • Μελέτες Συστημάτων Παραγωγής – Κοστολόγησης
  • Έρευνες αγοράς
  • Κλαδικές Μελέτες.