Πλέγμα Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σήματα δημοσιότητας

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Επιχειρηματικός σχεδιασμός με εκπόνηση μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Η εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1990 με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση έργων για λογαριασμό Ιδιωτικών ή Δημόσιων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Φορέων…

Πελάτες

Δημοσίου Τομέα

Δείτε τους συνεργάτες μας εδώ

Ιδιωτικού τομέα

Δείτε τους συνεργάτες μας εδώ

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δείτε τους συνεργάτες μας εδώ