You are currently viewing Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

 • Post category:Νέα
Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Βασικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί ο μετασχηματισμός της οικονομίας, αλλά και της χώρας ευρύτερα σε μια νέα εποχή. Ουσιαστικά, επιδιώκετε να υπάρξει αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και παραγωγικό μοντέλο, καθώς και προς ένα αποτελεσματικό ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με περιορισμένη παραοικονομία, καθώς και με φορολογικό σύστημα το οποίο θεωρείται φιλικό προς την ανάπτυξη, όπως και με ένα αποτελεσματικότερο δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους.

Οι Πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Πράσινη Μετάβαση.
 • Ψηφιακή Μετάβαση.
 • Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία).
 • Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

 

Επιλογή επενδυτικών σχεδίων

Η επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να λάβουν ενίσχυση από το νέο αυτό αναπτυξιακό εργαλείο θα στηρίζετε στην ύπαρξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) το οποίο υποβάλλετε στα αντίστοιχα όργανα διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, είναι αναγκαίο για να είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά αυτά σχέδια, να υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης δανειακής χρηματοδότησης από Τράπεζες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου με τους πέντε Άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στρατηγικοί Άξονες Δανείων Ταμείου Ανάκαμψης

 • Πράσινη Ανάπτυξη.
 • Ψηφιακή Μετάβαση.
 • Εξωστρέφεια.
 • Καινοτομία.
 • Μεγέθυνση μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

Ενδεικτικά έργα που θα μπορούσαν  να χρηματοδοτηθούν ανά πυλώνα είναι τα ακόλουθα:

Πράσινη Μετάβαση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εξωστρέφεια Καινοτομία & Ανάπτυξη Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Υπηρεσίες Cloud Ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών Εξαγορές
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Συστήματα ERP, HRMS Ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων Βιομηχανική έρευνα Συγχωνεύσεις
Διαχείριση Αποβλήτων Virtual Reality Βελτίωση μεθόδων παραγωγής Κοινοπραξίες
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης E-commerce Συμβολαιακή γεωργία

 

Χαρακτηριστικά Δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ως δικαιούχοι των δανείων αυτών θεωρείτε το κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αναμένετε να υλοποίηση κάποια επιλέξιμη επένδυση και έχει την έδρα του στην Ελλάδα.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

 • 20% τουλάχιστον – Ιδιωτική Συμμετοχή
 • 50% μέγιστο (0,35% επιτόκιο) –  Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης
 • 30% τουλάχιστον – Δάνειο Συγχρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Αγορά, χρήση και διαμόρφωση γηπέδων (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Αγορά, κατασκευή και χρήση κτηρίων (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Αγορά, κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Μισθοδοσία που συνδέετε με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, συντήρηση, ενέργεια, έξοδα διοίκησης κτλ.).
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίες κτλ.).
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας.
 • Υπηρεσίες τρίτων.

 

Διαδικασία επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια.

1ο Στάδιο: Η Τράπεζα αφού λάβει το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.

2ο Στάδιο: Έπειτα από την προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, γίνετε προώθηση του από την Τράπεζα σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του σχεδίου στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).