Πλέγμα Α.Ε.

Πλέγμα Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Επιχειρηματικός σχεδιασμός με εκπόνηση μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

company team

Η εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1990 με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση έργων για λογαριασμό Ιδιωτικών ή Δημόσιων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Φορέων…

Πελάτες

Δημοσίου Τομέα

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ιδιωτικού Τομέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο