Πλέγμα Α.Ε.

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2018pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2019pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2020pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2021pdf icon

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο