Πλέγμα Α.Ε.

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2018pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2019pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2020pdf icon

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 2018 pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 2019 pdf icon 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 2020pdf icon

Μετάβαση στο περιεχόμενο