Επενδυτικά προγράμματα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό, την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, τη διαχείριση υλοποίησης των έργων και χρηματοδότηση αυτών μέσω προσκλήσεων ΕΣΠΑ και των εκάστοτε σε ισχύ αναπτυξιακών νόμων:

  • Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Έργων για κάθε μορφής επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας
  • Μελέτες Επενδυτικών Αναγκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Έρευνες Αγοράς