Πλέγμα Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΝΕΑ

stock photo 22
Έξυπνη Μεταποίηση: Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση και ο Οδηγός Δράσης του προγράμματος
stock photo 22
Ανακοίνωση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»
stock photo 21
Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
1 2 3 4 5 6 7
Μετάβαση στο περιεχόμενο