Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

H ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται, μέσα από το Τμήμα Λύσεων Πληροφορικής – Νέες Τεχνολογίες, στην Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως επίσης και στην Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Εξειδικευμένων Συστημάτων Πληροφορικής. Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 1. Μελέτες ανάπτυξης και εφαρμογής Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής:
  • Μελέτη & Ανάλυση Απαιτήσεων
  • Λογικός & φυσικός σχεδιασμός ανάπτυξης εφαρμογών
  • Έρευνα αγοράς για ολοκληρωμένες λύσεις
 2. Ανάπτυξη εφαρμογών:
  • Διαδικτυακές Πύλες (Portal)
  • e-Business εφαρμογές
  • Mobile εφαρμογές
 3. Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligent)
 4. Συστήματα Διαχείρισης πελατών (CRM)
 5. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS)
 6. Διαχείριση έργων Πληροφορικής Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Στις παραπάνω λύσεις συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση και υποστήριξη της λειτουργιάς των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους χρήστες τους.