Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Εταιρικό προφίλ

πλεγμα κτίριο

Η εταιρία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1990 με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση έργων για λογαριασμό Ιδιωτικών ή Δημόσιων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Φορέων στους παρακάτω τομείς:  

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 1999 μπαίνοντας δυναμικά στο χώρο της εκπαίδευσης ίδρυσε τη θυγατρική  «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ»- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που αποτελεί Εκπαιδευτικό Κέντρο, πιστοποιημένο σε όλα τα σύγχρονα θεματικά πεδία όπως:  

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Με στόχο  την αμεσότερη και πληρέστερη υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της  και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στην περιφέρεια, η ΠΛΕΓΜΑ διαθέτει συνεργάτες στην Καλαμάτα και στη Ξάνθη.  

Τόσο η έδρα, όσο και οι συνεργάτες της ΠΛΕΓΜΑ, είναι στελεχωμένοι με ικανό και έμπειρο προσωπικό και διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνουν. Και βέβαια στις υποδομές αυτές συμπεριλαμβάνονται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός και το πιο αξιόπιστο λογισμικό (software) της αγοράς.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 550 τ.μ.

Όμως η πραγματική δύναμη της εταιρείας, που αποτελεί και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, στηρίζεται  στην επιστημονική κατάρτιση, την ικανότητα, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό των στελεχών της σε όλες τις λεγόμενες ειδικότητες «αιχμής». 

Η ανάπτυξη των έργων γίνεται είτε στα γραφεία της εταιρίας μας είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.