You are currently viewing Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 • Post category:Νέα
Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Ημερομηνία Έναρξης: 09/01/2023

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών: 10/04/2023

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα (45 ημέρες από τη λήξη του κύκλου Υποβολών).

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο συγκεκριμένο νόμο, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας

 

Συνολικός προϋπολογισμός

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000,00 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75.000.000,00 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

 

Δικαιούχοι

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά και υπό προϋποθέσεις τους παρακάτω κλάδους και υπηρεσίες:

 • Eξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων,
 • Aφαλάτωση θαλασσινού νερού υπό προϋποθέσεις,
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο κ.λπ.,
 • Επενδύσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. που υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων,
 • Υπηρεσίες γηπέδου,
 • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και υπηρεσιών σιδερωτήριων ρούχων,
 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης,
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας,
 • Ανακύκλωση,
 • Εκδοτικές δραστηριότητες.

 

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης Ελάχιστος προϋπολογισμός
Μεγάλες 1.000.000 €
Μεσαίες 500.000 €
Μικρές 250.000 €
Πολύ μικρές 100.000 €
Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ 50.000 €

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση Κεφαλαίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Περιφέρειες

 

 

Νομός/Περιφερειακή Ενότητα του Τόπου Εγκατάστασης

Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗ 50% 60% 70%
ΔΡΑΜΑ 50% 60% 70%
ΕΒΡΟΣ 50% 60% 70%
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ 50% 60% 70%
ΞΑΝΘΗ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50% 60% 70%
ΗΜΑΘΙΑ 50% 60% 70%
ΚΙΛΚΙΣ 50% 60% 70%
ΠΕΛΛΑ 50% 60% 70%
ΠΙΕΡΙΑ 50% 60% 70%
ΣΕΡΡΕΣ 50% 60% 70%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ 50% 60% 70%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 50% 60% 70%
ΦΛΩΡΙΝΑ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50% 60% 70%
ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 50% 60% 70%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 50% 60% 70%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 50% 60% 70%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 40% 50% 60%
ΒΟΙΩΤΙΑ 40% 50% 60%
ΕΥΒΟΙΑ 40% 50% 60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 40% 50% 60%
ΦΩΚΙΔΑ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 40% 50% 60%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40% 50% 60%
ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 40% 50% 60%
ΛΕΥΚΑΔΑ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑ 50% 60% 70%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 50% 60% 70%
ΗΛΕΙΑ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 40% 50% 60%
KΟPINΘIA 40% 50% 60%
ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ,ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%
ΑΡΚΑΔΙΑ ΛΟΙΠΟΙ 40% 50% 60%
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15% 25% 35%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 25% 35% 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ** ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ 60% 70% 75%
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ 60% 70% 75%
ΧΙΟΣ 60% 70% 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ* ΑΝΔΡΟΣ, Δ.Κ ΘΗΡΑΣΙΑΣ,ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 40% 50% 60%
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 40% 50% 60%
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 50% 60% 70%
ΛΑΣΙΘΙ 50% 60% 70%
ΡΕΘΥΜΝΟ 50% 60% 70%
ΧΑΝΙΑ 50% 60% 70%

 

Επιλέξιμες δαπάνες

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

 • κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.
 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει οικονομική διαχειριστική χρήση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

  ΦΕΚ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ