You are currently viewing Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 • Post category:Νέα
Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» το οποίο υλοποιείτε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχοντας ως βασική επιδίωξη την προαγωγή των επενδύσεων και την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέους κλάδους και αντίστοιχες αγορές.

Δικαιούχοι

 • Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, όπου οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συσταθεί έπειτα από την 01/01/2018, να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά τη χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης. Ακόμη, θα πρέπει να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης και να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών, ενώ τέλος θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης: 25.000€.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. Ελάχιστο όριο δημόσιας δαπάνης: 50.000€.
 • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει α διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για την εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πριν προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση του προγράμματος. Ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης: 25.000€.

Προϋποθέσεις δυνητικών δικαιούχων

 • Δραστηριοποίηση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Θα πρέπει να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν υπό τη μορφή: Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.),  Ι.Κ.Ε.  και ατομικής επιχειρήσης.
 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
 • Θα πρέπει να υποβάλλετε μία πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Θα πρέπει η επιχείρηση να μην λειτουργεί με καθεστώς franchising.

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15/04/2022

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
 • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος.
 • Μισθολογικό κόστος.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Δαπάνες προβολής-προώθησης-δικτύωσης.
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης.

 

Tα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2023

Σημαντικό: Η επένδυση θα πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή όπου λαμβάνει την ενίσχυση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών, αφότου ολοκληρωθεί.

Όριο χρηματοδότησης: Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100.000€