Πλέγμα Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ, προϋπολογισμού 222.230.000,00 ευρώ

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» έχουν από 1η Ιουλίου  315 Δήμοι της χώρας. Οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας. 

 

Η υποβολή των σχεδίων  πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022 

Με το πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων» δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση αναφορικά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, με την επιλογή εκείνων των ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε Δήμου, μέσα από έναν κατάλογο έργων που διαρθρώνονται σε επτά κατηγορίες: 

 

·        Βιώσιμη Μετακίνηση 

·        Εξοικονόμηση Ενέργειας 

·        Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων 

·        Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης 

·        Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

·        Ενίσχυση τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας 

·        Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών) 

 

Η δράση για τους 315 Δήμους χρηματοδοτείται με περίπου 222 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης (ΕΤΠΑ). Τα ποσά που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι κυμαίνονται από 210.000 € (για τους πολύ μικρούς δήμους) μέχρι 2.770.000 € (για τους δήμους με πληθυσμό λίγο μικρότερο των 100.000 κατοίκων). Επισημαίνεται ότι κάθε Δήμος γνωρίζει εκ των προτέρων το ύψος χρηματοδότησης, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες δράσεις. 

 

Αναλυτικά, οι 38 δράσεις, ανάμεσα στις οποίες κάθε Δήμος καλείται να επιλέξει εκείνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, είναι οι ακόλουθες: 

 

1.     Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

2.     Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ 

3.     Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα 

4.     Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ 

5.     Συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία 

6.     Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων 

7.     Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης 

8.     Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων

9.     Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων 

10. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων 

11. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών 

12. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων 

13. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή 

14. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων 

15. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κλπ) 

16. Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών 

17. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών 

18. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 

19. Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση 

20. Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

21. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου 

22. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, ποταμών, λιμνών και θαλασσών σε βιομηχανικές εφαρμογές κλπ) 

23. Ψηφιοποίησης και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ 

24. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους 

25. Σύστημα έξυπνης άρδευσης 

26. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων 

27. Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης 

28. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

29. Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης 

30. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος 

31. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων 

32. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ 

33. Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες 

34. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από Κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint Security κλπ) και παροχή συστήματος τηλεργασίας 

35. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ 

36. Ψηφιακή Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών 

37. Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών 

38. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Αναλυτικές πληροφορίες

https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi/39/psifiakos-metaschimatismos-ton-ota

Μετάβαση στο περιεχόμενο